Miloš Čolaković

Topic Title:
Optimizacija Razvojnog Okruženja

Talk Description:
Ova demonstracija pokazuje kako od nule napraviti optimizovano razvojno okruženje na svim platformama, sa primarnim fokusom na PHP i WordPress. Takođe pokazuje kako lako integrisati alate poput xDebug, XHProf i Blackfire za debugovanje i optimizaciju samih aplikacija. Prolazi se kroz teme razvoja aplikacije na više PHP instalacija paralelno (5.2, 5.6 i HHVM) i menadžmenta okruženja koristeći WP-CLI.

Why do you want to speak at #wcbg:
Programiranje mi je strast i optimizacija rada mi pomaže da što manje vremena potrošim na repetitivne taskove. Želim da podelim iskustvo sa kojim sam podigao standard web razvoja u Devana Technologies na novi nivo. Takođe želim da upoznam ljude sa sličnim interesovanjima.

Twitter: @project2481

 

See all the Speakers.